Őstermelők

Számos ponton változtak tavaly az őstermelői tevékenység és a termékek értékesítésének szabályai. Megszűnt például az őstermelői igazolvány, helyette FELIR azonosítót és Nébih tevékenységazonosítót kell igényelni, majd ezeket megjeleníteni a szabályos árusításhoz.  Az előírásoknak megfelelő vásárlói tájékoztatásban a Nébih új, online „plakátgeneráló” lehetőséggel segíti az őstermelőket. A funkció a többi élelmiszerlánc szereplő számára is elérhető.

Mit és hogyan árusíthat az őstermelő?
A mezőgazdasági őstermelő kizárólag azt a terméket értékesítheti , amit saját gazdaságában állított elő és szerepel az őstermelői nyilvántartásban. Az őstermelő nevében kizárólag közeli hozzátartozója vagy alkalmazottja árulhat, az árusítás helyén pedig kötelező jól látható módon kihelyezni a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot, valamint az őstermelő FELIR és a Nébih tevékenységazonosítóját.

A hatósági ellenőrzés menete
A mezőgazdasági őstermelőket és az őstermelők családi gazdaságát januártól helyszínen és adminisztratív úton is a Nébih ellenőrzi. Ennek során – a fogyasztók és a gazdálkodók jogainak, valamint a magyar őstermelői termékek védelme érdekében – a tevékenység jogszerűségét, az értékesíteni kívánt vagy értékesített őstermelői termék származását, valamint az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát is vizsgálják a szakemberek.

Az ellenőrzések alkalmával kollégáink egyaránt jogosultak szemlét tartani ott, ahol az őstermelő tevékenységét folytatja és ahol termékeit értékesíti. Az érintett termőterületre, építménybe és egyéb létesítménybe beléphetnek, a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíthetnek, próbavásárlást végezhetnek, valamint a földhasználat jogszerűségét is ellenőrizhetik. Az árusító hely (piac, vásár, helyi termelői piac) használatának szabályszerűségét a piac üzemeltetőjének bevonásával is vizsgálják.

Jogsértés esetén…
Amennyiben az őstermelő a tevékenységét nem jogszerűen és az előírásoknak megfelelően folytatja, legfeljebb 500 000 forint bírsággal sújthatja a Nébih. Ezen kívül elrendelheti a termék forgalomból való kivonását, a saját költségre történő megsemmisítését, valamint öt évre eltilthatja tevékenységétől az őstermelőt.

A kiszabható bírság mértéke:
–    legfeljebb 500 000 Ft, ha

  • az őstermelői tevékenységre vonatkozó adatok és az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatok eltérnek,
  • a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 20%-kal több mint amennyit a saját gazdasága adatai alapján lehetősége lenne termelni,
  • az őstermelői nyilvántartásba be nem jelentett termék értékesítést,
  • a nyilvántartásban szereplő terméket felvásárolja és sajátként értékesíti.

–    legfeljebb 100 000 forint, ha az őstermelő árusításkor elmulasztja feltüntetni a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot, a FELIR, vagy a Nébih tevékenységazonosítót.

A családi gazdaságokról szóló törvény alapján az őstermelő kizárólag olyan terméket értékesíthet, amit az őstermelői nyilvántartásba, azaz a FELIR-be bejelentett. Az árusítás helyszínén fel kell tüntetni a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot, valamint a FELIR azonosítót és a Nébih tevékenységazonosítót is. Ezek hiányában a termelőt akár 100 ezer forintos bírsággal is sújthatják az ellenőrök.

Az elmúlt időszak ellenőrzései során a hatósági szakemberek jellemzően azt tapasztalták, hogy az őstermelők nagy része vagy magával a kötelezettséggel sincs tisztában, vagy épp nem tudja, hogy pontosan mely azonosítókat kell kiírnia és azoknak hol nézhet utána. A tájékoztatási kötelezettség gyors és megfelelő teljesítése érdekében a Nébih új funkciót tett elérhetővé őstermelő kereső felületén (https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo-kereso), megkönnyítve a nyilvánosan kihelyezendő feliratok előállítását.

A felületen a saját termelői adatokra történő szűrést követően egy kattintással megjelenik és nyomtathatóvá válik a közhiteles hatósági nyilvántartásból generált, minden elvárt azonosítót tartalmazó plakát. A poszteren egy egyedi QR kód is szerepel, amely a vásárlók számára teszi lehetővé az adatok valódiságának egyszerű visszaellenőrzését.

A vállalkozások lakossági ellenőrizhetősége iránt minden területen egyre nagyobb igény tapasztalható. E szellemben hasonló tájékoztató plakát készítését tette lehetővé a Nébih a FELIR keresőjében (https://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso) a többi élelmiszerlánc és agrárágazati szereplő számára is. Az azonosítók feltüntetése számukra nem kötelező, ugyanakkor a poszter használatával látványos módon tájékoztathatják vásárlóikat arról, hogy a Nébih adatbázisában szereplő, tehát ténylegesen bejelentett, jogszerűen működő vállalkozásról van szó. Az egyedi QR-kódot beolvasva a vásárlók további hasznos információkat is elérhetnek, például tájékozódhatnak a vállalkozás bejelentett tevékenységeiről.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény
  • A családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

forrás: https://portal.nebih.gov.hu/-/az-ostermeloi-eloirasok-teljesiteset-segiti-a-nebih

error: Content is protected !!