Tűzvédelem

Tűzvédelmi szabályzat

Az 1996. évi XXXI. törvény 19.§ alapján a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

 

 • a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján a Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni. A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni.

 

 A Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni. A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen, az érintett épületrész, épület területén kell elhelyezni. A tűzriadó terv végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni kell, és az eredményt írásban rögzíteni.

 

 A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

 

A tűzvédelmi szabályzat elkészítésének pontos árát mindig egyedileg határozzuk meg vállalkozása számára.

 

Tűzvédelmi oktatás

A 1993. évi XCIII. Tv. (munkavédelmi Tv.) alapján a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába álláskor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

Az 1996. évi XXXI. Tv. (tűzvédelmi Tv.) alapján a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. (4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

 

Tűzvédelmi oktatás tartalma:

 

 • általánosságban a tűzvédelmi szabályokat,
 • a tevékenységet érintő szabályokat,
 • a tűzjelzés módját,
 • a tűz esetén szükséges feladatokat,
 • a menekülési-mentési lehetőségeket;
 • tűzoltó készülékek használatát;
 • ha van, akkor a tűzvédelmi szabályzatot;
 • továbbá bizonyos esetekben a tűzriadó tervet, annak gyakoroltatását

A munkáltató azt a munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

 

Mikor kell tűvédelmi oktatást tartani?

A munkáltatónak tűzvédelmi oktatás keretében kell gondoskodnia arról, hogy a munkavállaló:

 

 • munkába álláskor
 • új tűzveszélyes technológia esetén
 • tűzesetet követően
 • tűzvédelmi helyzet változása esetén

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen a tűzvédelem elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat, információt.

A tűzvédelmi oktatást munkaidőben kell tartani.

 

Tűzvédelmi bírság

Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt, a tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 30 000.-Ft – tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke 1 500 000.-Ft

Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt, a tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 30 000.-Ft – tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke 1 000 000.-Ft

Első fokú tűzvédelmi hatóság azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja.

 

Felülvizsgálat és karbantartás

Tűzoltókészülék felülvizsgálat és karbantartás:

A tűzoltó készülékek típusait töltőanyaguk szerint különböztethetjük meg, jellemzően vízzel, habbal, porral, szén-dioxiddal oltó készülékeket ismerünk.

A tűz megfékezésére csak a megfelelően működő és rendszeresen karbantartott készülék jelenthet megoldást. Éppen ezért nagyon fontos a tűzoltó készülékek felülvizsgálatának időszakos és szakszerű elvégzése.

 

Tűzoltókészülékek felülvizsgálatának legfontosabb szabályai

A tűzoltókészülékek felülvizsgálata, a készülékek ellenőrzése és karbantartása minden esetben tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység. Tűzoltókészülékek felülvizsgálatát, az évente szükséges alapkarbantartást éppen ezért kizárólag a fenti szakvizsgával rendelkező szakemberrel kell végeztetni.

 

 • üzemeltetői ellenőrzés: negyedévente (üzembentartó végzi)
 • alapkarbantartás: évente
 • középkarbantartás: 5-15 év
 • teljes karbantartás: 10 év

Szerelvény felülvizsgálat:

 • Szerelvényszekrény: féléves/éves teljes körű felülvizsgálat
 • Tömlő nyomáspróba: 5 évente
 • Sugárcső nyomáspróba: 5 évente
 • Áttét kapocs nyomáspróba: 5 évente
 • Állványcső nyomáspróba: 5 évente

Tűzgátló nyílászárók felülvizsgálat és karbantartás

 • Tűzgátló ajtó: féléves
 • Tűzgátló tolókapu: féléves
 • Tűzgátló ablak: féléves
 • Hő-és füstelvezető nyílászárók: féléves

Bővebb és egységre szabott információért lépjen velünk kapcsolatba !

Tűz és munkavédelmi oktatási tematika készítésÁrak
1-5 fő ig:18.000 Ft
6-10 fő ig:22.000 Ft
11-15 fő között:26.000 Ft
16-25 fő között:Egyedi árajánlat
26 fő felett:Egyedi árajánlat

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, vagy kérjen időpontot tanácsadóinkhoz

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken. Vezetési tanácsadási szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információkért látogasson el oldalunk megfelelő oldalára.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  error: Content is protected !!